Piegāde tajā pašā dienā!

Lietošanas noteikumi

Interneta veikals Mārupes zieds ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Mārupes zied ir pieejams interneta adresē: www.marupeszieds.lv

Ziedu veikala pārvalde:

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātajs ir SIA Mārupes zieds, reg. Nr. ,  turpmāk tekstā Rīgas Ziedi. Vietnē www.marupeszieds.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas par šo noteikumu neievērošanas gadijumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētajiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektualāis īpašums:

Vietnes saturs ir Mārupes zieds intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Mārupes zieds rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Distances līgums

1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA Mārupes zieds, reģ. Nr.42103094623, juridiskā adrese: .. Latvija, turpmāk tekstā Mārupes Zieds un Pircēju, turpmāk tekstā Pircējs, kurš veic pasūtījumu Mārupes zieds interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.marupeszieds.lv turpmāk tekstā Mārupes zieds.

2. Interneta veikala Mārupes zieds darbību nodrošina un uztur Mārupes zieds.

3. Veicot pasūtījumu Mārupes zieds, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Mārupes zieds Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.marupeszieds.lv/..

4. Pircējam ir tiesības saņemt Mārupes zieds veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām.

5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Mārupes zieds piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem vai skaidrā naudā saņemot preci.

6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Mārupes zieds, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Mārupes zieds veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums: Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu".

9. Preču aatgriešanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.).

10. Mārupes zieds ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Mārupes zieds neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)