Interneta veikals Mārupes Zieds ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Mārupes Zieds ir pieejams interneta adresē: www.marupeszieds.lv

Ziedu veikala pārvalde:

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir SIA Mārupes Zieds, reģ. Nr. 40003177615. 

Vietnē www.marupeszieds.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas par šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētajiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Intelektuālais īpašums:

Vietnes saturs ir SIA Mārupes Zieds intelektuālais īpašums, tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Distances līgums

  1. Šis līgums tiek slēgts starp SIA Mārupes Zieds, reģ. Nr. 40003177615, juridiskā adrese: Marsa gatve 10 – 10, Rīga, Latvija, turpmāk tekstā Mārupes Zieds un Pircēju, turpmāk tekstā Pircējs, kurš veic pasūtījumu Mārupes Zieds interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://www.marupeszieds.lv, turpmāk tekstā veikals.
  2. Interneta veikala Mārupes Zieds darbību nodrošina un uztur SIA Mārupes Zieds.
  3. Veicot pasūtījumu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Mārupes Zieds Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.marupeszieds.lv/..
  4. Pircējam ir tiesības saņemt veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem un nodevām.
  5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no veikala piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem vai skaidrā naudā saņemot preci.
  6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
  7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Mārupes Zieds, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
  8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Mārupes Zieds veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums: Ministru kabineta 2014. gada 20 maija noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

  1. Preču atgriešanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 255, 22.4. p.).
  2. Mārupes Zieds ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Mārupes Zieds neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)